ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری

آثار دعوای ابطال رای داور


۲۹ آبان ۱۳۹۹
۰۹:۴۰ ب.ظ
۲۶۰۷۲ بازدید

آثار دعوای ابطال رای داور

آثار دعوای ابطال رای داور

الف) اثر ابطال رای داور نسبت به قرارداد داوری

 این سند قرارداد داوری رای داور که باطل می شود، قرار داوری آن باطل نشده، بسته به اینکه رای داور به چه علتی باطل شده باشد؟ به علت بطلان قرار داد داوری، یکی از موارد ابطال رای داور این است که قرار داد معتبر نبوده، اگر دادگاه گفت چون قراداد معتبر نبوده، داوری باطل است این قرارداد از بین رفته، و الا قرارداد داوری از بین نمی­رود، پس اگر در قسمت داوری یک بخشی آمده باشد داوری ابطال شده باشد، بخش باقی مانده باشد، باز هم ممکن است آن بخش دیگه به داوری اجرا بشود، طرفین به داوری اجرا کنند، پس قرارداد مشکل پیدا نمی­کند، مگر اینکه رای داوری، به علت بطلان قرارداد ابطال شده باشد.

ب)اثر ابطال رای داور نسبت به اجرای رای داوری

 قانون داوری تجاری بین­المللی ما می­گوید اعتراض مانع اجرا است، روشن است، اعتراض مانع اجرا است، قوانین داخلی خیلی از کشورها همین طور است، مثلا در قانون فرانسه تا زمانی که طرف مهلت دارد اعتراض کند، اصلا نمی­شود اجرایش کرد، اگر اعتراض هم کرد دیگر نمی­شود اجرایش کرد، ولی اگر اعتراض رد شد، رد اعتراض به منزله­ی صدور اجراییه است، سریع باید اجرا بشود قانون داخلی ما مبهم است و در رابطه با قانون داخلی ما با مشکل روبرو هستیم. در رابطه با ماده 1486 فرانسه که عرض کردم چون می­گوید ماده 493 و 490 را مقایسه کنید، ماده 493می­گوید اعتراض رای داور مانع اجرا نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد در این صورت قرار توقف صادر می­شود، اگر قاضی خواست می­تواند تامین مناسب بگیرد، این اختیارات عجیب و غریب همه­اش مشکل ساز است، ولی اگر ماده 493 می گوید می خواهید تامین بگیرید، بگیر، اگر دلایل قوی تشخیص دادید، تاخیر بدهمقرر شود اگر اعتراض کرده اجرا نکن ، مانند همه کشور مثل قانون، اعتراض شد اجرا نکند فعلا، دلایل اعتراض قوی بود می­توانی بگویید تاخیر بیافتد، خود این مشکل ساز می­شود در بعضی کشورهای دیگر، اینکه بتوانید تامین بگیرید یا نگیرید، اصلا معنا ندارد قاضی این اختیارات را داشته باشد، روشن بگو آقا اعتراض اگر کردم مانع اجرا است اگراعتراض  به رای کرد، دادگاه مکلف است به درخواست، رسیدگی کرده، هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد، و تا رسیدگی به اصل دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می­ماند، حالا این طور تفسیر می کنیم، می گوییم که اگر رای بدوی گفت؛ قبول رای داوری باطل بشود ابطال داد، دیگه اجرای آن را متوقف کنید، صبر کنید تا ببینیم دادگاه تجدید نظر چه می گوید، می گوید حالا این که نوشته دادگاه رسیدگی به اصل دعوا چی است دیگر، اصل دعوا رای داوری اجرا بشوداصلاً،  ابطال بشود در تجدید نظر قطعی بشود، تا رسیدگی به اصل دعوا اجرای رای متوقف شود یعنی چه؟ میگوید اینر را دیگر من سر در نمی آورم، از قانگذار بپرسید، دعوا به این مسئله چه ربط دارد، اینجا آمده من هم نمی فهمم، تا اینجا دو تا ماده را با هم جمع کنیم، بگوییم اگراعتراض کرد، متقوف نمی شود مگر، مگردلایل قوی باشد، فلان، از این حرف ها، 2- اگر ابطال شد در بدوی دیگه رای متوقف می شود، رای متوقف می شود تا تجدید نظر ببینیم تکلیف چی می شود،
راجع بهاعتراض با سایر طرق عادی اعتراض رای قضایی، یعنی فصل دوم ، فصل مقایسه اعتراض به رای داور، با طرق اعتراض به رای قضایی، مبحث یکم مقایسه اعتراض به رای داور با طرق اعتراض عادی به رای قضایی،
من بند یکم را با واخواهی مقایسه کردم، نظام­هایی که مطالعه کردم هیچ کدام واخواهی نسبت به رای داور ندارند، اصلا به نظر من لازم هم نیست داشته باشند، منطق ما هم نیست، جای دیگری هم نیست، واخواهی در نظام قضایی است، (الغایب الحجه) چون گاهی طرف اصلا مطلع نمی­شود، ولی در بحث داوری با اراده خودت تو قرارداد نوشتی، فلانی داور است یا گفتی این اختلافات داوری می­رود خب باید دنبالش می­رفتید، که رفتند دادگاه؟ داوری رفتندیا نه؟ پس اینجا غایب (الغایب الحجه) معنا ندارد به نظر واخواهی در بحث داوری اصلا وجود ندارد لازم هم نیست وجود داشته باشد، در رابطه با تجدید نظرخواهی، در بعضی از نظام­ها مثل فرانسه، تجدید نظرخواهی دارند، در نظام ما اگر در خود نهاد داوری تجدید نظر پیش­بینی نشده باشد اصلا تجدید نظرخواهی در حقوق ما وجود ندارد، ما بعضی از مسائل ماهُوی را در قالب ابطال رای داور آوردیم، دایره­اش را گسترس دادیم و الا تجدید نظرخواهی در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
در بحث مبحث دوم، که مقایسه با طرق فوق العاده است فوق العاده چون ال و لام عربی دارد فارسی نیست من نوشتم غیر عادی، غیر عادی همان که ما می­گوییم در حقوق طرق فوق العاده اعتراض دارد، بگوییم اعتراض غیر عادی، به رای قضایی، اعتراض ثالث است و با ما توافق می­کند، داوری دوباره تشکیل می­شود و رای می­دهد، در صورت اعتراض داشتن، به داوری بیاید و داوری رای بدهد، اسم آن دیگه ثالث نیست، وقتی آمد داخل داوری خودش داوری را پذیرفت، نه وارد ثالث حساب می­شود نه در زمانی که داوری در جریان است، اگر بیاد وارد ثالث حسابش نمی­کنیم، اگر داوری هم تمام بشود معترض ثالث حسابش نمی­کنیم خودش طرف داوری است.
مثلا اگر داوری مطرح شخص ثالثی بگوید اصلا این زمین مال من است، مال شما دو نفر نیست، و تو هم بیایی در داوری و آن هم قبول کرد، داور هم قبول کرد، طرفین هم قبول کردند، او ثالث حساب نمی­شود، اگر هم داوری تمام شده اعتراض داشته باشد، می­گوید اگر شما اعتراض دارید، دوباره ما به آن وقت می­دهیم داور راجع به اعتراض تو هم رسیدگی کند ما هم قبول داریم، این داور جدید است باز هم اعتراض ثالث نیست، ولی اگر توافق نکرد، نسبت به ماده 418 می­گوید نسبت به حکم داور کسانیکه نه خودشان بودند، نماینده­شان هم حضور نداشته باشند، می­توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند، قانون این موضوع را در بحث اعتراض ثالث آورده است، نه در بحث داوری. گفته کسانی که نیستند می­توانند اعتراض کنند.
جهات اعتراض ثالث چیست؟ هر چیزی، به هر دلیلی می­توانید اعتراض کنید.کجا باید اعتراض کرد؟ چون داوری تمام شده باید به دادگاه رفت. اگر اعتراض ثالث طاری­ست، در هر دادگاهی که این رای را صادر کردند همان جا اعتراض کن، نیاز به دادخواست هم ندارد،
به عنوان مثال اگر در پرونده­ای که در حال رسیدگی هست، اعتراض ثالث در همان دادگاه مطرح کنید، بر اساس قواعد اعتراض ثالث باید همان جا مطرح بشود، اگر دعوایی جایی مطرح نیست، مطلع شدید می­خواهید مطرح کنید، در دادگاهی مطرح کنید که اگر داوری وجود نمی­داشت این دادگاه نسبت به مورد دعوا صلاحیت داشت، یک دعوای عادی در دادگاه عمومی مطرح می­شود. مهلت هم که ندارد هر کدامش که اگر طاری باشد، تا اینکه دعوا در دادگاه مطرح می­شود در همان جلسه باید اعتراض ثالث طاری را مطرح کنید، اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین­المللی در دو مورد در بند 2 ماده 33گفته بود که می­توانید از داوری بخواهید که دوباره رسیدگی کند، آن مورد اعاده دادرسی است، دوباره رسیدگی کردن، همان اعاده رسیدگی است، اگر سند جعلی باشد و بعد از داوری جعالتش معلوم بشود، دوم سند مکتوب باشد طرف دعوا به سند به دست بیاد، شما می­توانید به داوری مراجعه کنید داوری رسیدگی کند، به او می­گوییم اعاده دادرسی واقعا وجود دارد تا کی می شود اینکار را کرد؟ تا زمانی که ابطال رای داوری را مطرح نکردید، ظرف سه ماه، اگر ابطال رای داوری مطرح شد دیگر نمی توانید به داوری مراجعه کنید،فقط ابطال رای را می­توانید از دادگاه بخواهید. اگر به داوری مراجعه کردید، اعلام کردید که سند جعلی است، حتی داور هم می­تواند رای را تغییر بدهد و رای جدید بدهد، ولی اگر به دادگاه مراجعه کردید، دادگاه فقط می تواند رای را ابطال کند.
پس این مورد اعاده دادرسی در نظام ما وجود دارد، در بعضی از کشورها اعاده دادرسی کامل وجود دارد، مثل مثلا فرانسه، رای داوری قابل اعاده دادرسی است ولی در دادگاه استان رای داوری، قطعی می­شود، ابطال رای داوری دادگاه استان، مستقیم می­رود دادگاه استان، اعاده دادرسی رای داوری دادگاه استان، آنجا هم قطعی می­شود و دیگر قابل اعتراض هم نیست، قابل فرجام خواهی هم نیست، آنجا تمام می­شود، موضوعی که هنوز داور رسیدگی نکرده، در جاهایی که قرارداد داوری پابرجا است هنوز می­شود به داوری مراجعه کرد و باید هم مراجعه کرد اگر به دادگاه مراجعه کنی به علت اینکه داوری صلاحیت دارد، نمی­توانید در دادگاه دعوا مطرح کنید، ولی فرجام خواهی اصلا در رابطه با داوری وجود ندارد، سابقاً هم که فرجام خواهی در کشور ما وجود داشت، نسبت به آرای داوری وجود نداشت، در کشور فرانسه هم الآن وجود ندارد در کشورهایی که من می­شناسم، فرجام خواهی اصلا نسبت به آرای داوری وجود ندارد.


سایر مقالات داوری
ابطال رای داوری نظارت بر داوری اجرای رای داوری صدور رای داوری داور حقوقی حقوق داوری آیین دادرسی مدنی داور


  لینک کوتاه به اشتراک گذاری
نظرات
  مصطفی جمالی        1401/05/06 08:59:33 ب.ظ     
با سلام واحترام بسیار عالی و مفید استفاده خوبی کردم ممنون وسپاس مصطفی جمالی
  محمدعلی ابوالفضلی قمصری        1400/07/02 07:32:39 ب.ظ     
باسلام و تشکر . جسارتا باید عرض کنم بدلیل اینکه مقاله بسیارمقایسه ای بود باعث سردرگمی میگردد.
  حسن شمس الدینی        1399/10/22 09:07:55 ب.ظ     
بسمع تعالی باسلام واحترام ازاینکه مشروحا" به اثرات ابطال رای داوری اشاره نمودیدکمال تشکر دارم.
  پاسخ کارشناس مربوطه
سپاس از شما
  مژگان زارع بلندی        1399/09/11 07:48:22 ب.ظ     
بسیار کاربردی و روان نگاشته شده ،ضمن اینکه نکات ریز و مهم در امر داوری را مد نظر قرار داده و بحث کرده
برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
لطفا منتظر بمانید ...