ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری

سعید ابتکار | داور حقوقی خوزستان - اهواز

امتیاز علمی: 1800

نام و نام خانوادگی: سعید ابتکار

شماره عضویت: 157901

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: خوزستان - اهواز

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...