ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی خراسان رضوی - مشهد دکتر ملیحه مودی

امتیاز علمی: 4040

نام و نام خانوادگی: دکتر ملیحه مودی

شماره عضویت: 127642

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: خراسان رضوی - مشهد

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
مدیریت حکمیت و داوری ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
لطفا منتظر بمانید ...