ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی گیلان - رشت شهرام رهبری کریم طهرانی

امتیاز علمی: 2360

نام و نام خانوادگی: شهرام رهبری کریم طهرانی

شماره عضویت: 124002

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: گیلان - رشت

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
رشت داور تحت نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ۱۳۹۸ ۱۴۰۰
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
تایید صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
قرارداد نویسی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
گواهی حقوق مالی زوجه ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
لطفا منتظر بمانید ...