داوری حقوقی یکی از روش‌های قانونی حل اختلاف درخواست داور حقوقی مرضی الطرفین در هر مرحله از کار، اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و یا حتی پس از بروز اختلاف و طرح دعوی بدون نیاز به مراجعه به قانون و دادگاه است. توجه شود که حرف و نظر داور باید محترم شمرده شود و ملاک عمل قرار گیرد.

  سامانه جامع داوری ایران بستری تعاملی است با اهداف اطلاع رسانی و گسترش فرهنگ داوری در جهت ثبت و نمایش مشخصات داوران فعال سطح کشور به عموم و امکان دیده شدن سراسری داوران و تسریع انتخاب بعنوان داور اختصاصی از سوی متقاضیان داوری می باشد، لذا کلیه فعالان حوزه داوری اعم از داوران حقیقی و کلیه علاقمندان به انجام داوری درصورت تمایل می توانند ضمن ثبت مشخصات خود، پرداخت هزینه و انجام مراحل مطابق راهنمای زیر نسبت به نمایش مشخصات خود بعنوان داور فعال در سامانه اقدام و از امکانات و خدمات سامانه جامع داوری که بعنوان بستر استارت آپ تعاملی در حوزه دانش بنیان داوری است بهرمند می گردند